Ionic Framework – iskustva

Track

Web i Mobile

Datum i vrijeme

petak, 12. svibanj 2017., 15:00

Dvorana

Dvorana C

Trajanje

30'

Ionic Framework je open source framework za izradu mobilnih aplikacija. Kod se piše pomoću html-a, css-a, jQuery-ja i Angular.js, a rezultat su mobilne aplikacije za različite platforme (Android, iOS). Tema predavanja jesu iskustva u implementaciji, prednosti i nedostaci Ionic Frameworka.

Detalji o predavanju

Vrsta: Predavanje
Razina težine: Srednje detaljno
Poželjna funkcija slušatelja: Programer , Arhitekt

O predavaču