Testovima-upravljani razvoj Vaših Web komponenata

Track

Metodologije i alati

Datum i vrijeme

petak, 12. svibanj 2017., 15:40

Dvorana

Dvorana A

Trajanje

30'

Testiranjem upravljani razvoj (engl. test-driven development) robustan je način izrade softverskih komponenata tako da je njihovo ponašanje specificirano kroz jedinične testove (engl. unit test). Međutim, po svojoj definiciji, jedinični testovi ne modu pronaći integracijske greške i greške u korisničkom sučelju. Kada radimo u Web okruženju, uz jedinične testove, potrebno je primjenjivati i integracijske testove te testove korisničkog sučelja kako bi osigurali bolju pokrivenost. U ovoj prezentaciji demonstrirati ćemo kako primijeniti jedinične testove, integracijske testove i testove korisničkog sučelja prilikom razvoja Web komponenata u Java platformi za upravljanje sadržajem. Osim AEM platforme, pristup koji ćemo demonstrirati oslanja se na besplatne razvojne alate poput Eclipse, Maven, Jenkins, JUnit, Mockito i Selenium.

Detalji o predavanju

Vrsta: Demoground
Razina težine: Općenito
Poželjno iskustvo slušatelja: Iskusni (2-3 g.)
Poželjna funkcija slušatelja: Programer , Ostalo

O predavaču