Aleksander Radovan HUJAK

Aleksander Radovan, kao diplomirani inženjer računarstva, trenutno završava doktorski studij na Sveulilištu u Zagrebu, Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Ima više od 13 godina iskustva s Javom i trenutno je zaposlen kao voditelj Java razvoja u KING ICT-u, te također radi kao viši predavač na nekoliko veleučilišta i visokih škola na nizu programskih kolegija vezanih uz Javu i srodne tehnologije. Autor je niza nastavnih materijala, planova i programa predmeta koje predaje te stručnih radova objavljenih na raznim konferencijama. Trenutno je predsjednik Odbora za edukaciju Hrvatske udruge Java korisnika (HUJAK).

Predavanja