Darko Špoljarić CROZ d.o.o.

Darko Špoljarić je proaktivan i iskusan softverski inženjer i agile coach. Tijekom 9 godina rada u IT industriji radio je u području izrade arhitekture, dizajna i razvoja većeg broja enterprise level aplikacija, u Hrvatskoj i inozemstvu. Njegovi najveći interesi su vođenje timova, mentoriranje i coaching timova i pojedinaca, kao i kvalitetno provođenje agilnih praksi. Agilni razvoj je područje od njegovog primarnog fokusa, kojim se bavi od 2010. godine, a najviše se fokusira na Scrum framework i organizacijske tranzicije na agilniji način rada, te je jedan od izuzetno rijetkih vlasnika certifikata Certified Scrum Professional (CSP) u Hrvatskoj. Kontinuirano se unapređuje samostalnim proučavanjem stručne literature te stjecanjem praktičnih znanja na projektima, konferencijama i agile skupovima.

Predavanja