Mihaela Tutman Hrvatski Telekom d.d.

Mihaela Tutman, rođena u Dubrovniku sa stalnom adresom u Zagrebu. Diplomirala sam na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu.Nakon karijere kao Java developer za telco OSS sustave, nastavljam karijeru kao voditelj grupe za razvoj i održavanje servisnih platformi u Hrvatskom Telekomu.Entuzijastična oko enterprise arhitektura, sustava visoke raspoloživosti, primjene continous integration i delivery principa i alata. Generalno – sve čime se može postići automatizacija. Svega!

Predavanja