Sebastian Miletić ISTRA TECH d.o.o.

Developer sam firme ISTRA TECH d.o.o u kojoj se bavim razvojem Android mobilnih aplikacija. Sudionik sam razvoja POSt (terminal) i POSm (mobilne) aplikacije, te drugih klijentskih aplikacija u kojima se koristi NFC (Near Field Communication) tehnologija za razmjenu podataka. Zanimaju me i učim nove tehnologije te načine njihove implementacije u postojeće i nove projekte. Kontinuirano unaprijeđujem vlastito znanje te ga volim dijeliti sa kolegama od kojih uvijek nešto dodatno uspijem naučiti.

Predavanja