Josip Mlakar ecx.io (an IBM company)

Moje ime je Josip Mlakar i rođen sam 1991. u Zagrebu. Titulu magistra informatike stekao sam 2016. godine na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu. Od završetka studija radim kao Java Web Developer u ecx.io and IBM Company. Glavni interesi su mi programiranje embedded sustava i razvoj Java Web aplikacija.

Predavanja