Josip Primorac ecx.io (an IBM company)

Moje ime je Josip Primorac, rođen sam 1992. u Stuttgart-u, Njemačka. Završio sam zajedno s druga dva autora ovog rada, 2016. godine diplomski studiji na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu. Nakon toga sam se zaposlio u tvrtci ecx.io kao Java Web developer. Tokom studija sudjelovao sam na raznim natjecanjima i projektima poput aplikacije za izračun energetskog certifikata za ministarstvo. Osim velikog afiniteta prema tehnologiji, ljubitelj sam automobila i sportova vezanih uz njih.

Predavanja